Marko Ljubić je potresao
“našu svakodnenu glupu perspektivu” (1)

Na ljude kao što sam ja, Ti, nekolicina drugih kolega u čijim se tekstovima ne vidi autocenzura i strah, pomanjkanje samosvijesti i identiteta, ne može se djelovati posredno ili zaobilazno, pa se primjenjuje nasilje, brutalna cenzura. A na većinu se utječe podmuklo, razvijajući latentni osjećaj straha, pogotovo egzistencijalnoga, pa ljudi postaju klonovi i igračke, sami … Continue reading Marko Ljubić je potresao
“našu svakodnenu glupu perspektivu” (1)