Rečeno nam je da upalimo svjetlo i ako ga upalimo, 
ne trebamo nikome reći da smo ga upalili.
Svjetionici ne trebaju ispaljivati topove da privuku pažnju 
– oni samo svijetle. 

 

 

 

 

 

Komentari