Platforma suverenista u čijem sastavu su:

 • Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara
 • Udruga zagrebačkih branitelja Vukovara
 • Udruga Žene Domovinskog rata – Zadar
 • Građanska inicijativa Ivo Pilar
 • Udruga 100%-tnih HRVI Domovinskog rata
 • Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH
 • Savez udruga dragovoljaca HOS

uputila je zahtjev za očitovanje u predmetu kršenja odredbi hrvatskog Ustava i zakona u Hrvatskom saboru na:

 • Predsjednika Hrvatskog sabora g. Gordana Jandrokovića
 • Podpredsjednike Hrvatskog sabora
 • Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 • Saborski odbor za zakonodavstvo
 • Saborski odbor za predstavke i pritužbe i
 • sve Saborske zastupnike

Vezano uz niže navedena kršenja Hrvatskoga Ustava i zakona, te Poslovnika Hrvatskoga sabora, uporabom srpskog jezika kao službenog na  državnoj razini, tražimo hitno očitovanje predsjednika Hrvatskog sabora, podpredsjednika Hrvatskog sabora, Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Saborskog odbora za zakonodavstvo te Saborskog odbora za predstavke i pritužbe.

Od saborskih zastupnika tražimo hitnu raspravu na ovu temu, u sklopu sjednice Hrvatskoga sabora za vrijeme izravnog TV prijenosa, njihovu javnu osudu ovakvog kršenja hrvatskog Ustava i Zakona, te Poslovnika Hrvatskog sabora.

Pojašnjenje

U četvrtak, 19. Listopada 2017., u sklopu rasprave u Hrvatskome saboru jedna je saborska zastupnica govorila na srpskome jeziku. Mnogi su mediji to osudili, te ovaj čin ocijenili krajnje neukusnim ponašanjem saborske zastupnice. Sve poprima dodatnu dimenziju s obzirom na to da je Republika Srbija izvršila ratnu agresiju na Hrvatsku. Ovaj čin ignoriranja službenog jezika u hrvatskim državnim institucijama te nasilno korištenje jezika koji sve nas, suvremenike srpske agresije na Hrvatsku 1991.- 1998., podsjeća na ubijanje i silovanje naših najmilijih, te na brutalni urbano i kulturocid hrvatske države, gruba je provokacija u najvišem državnom, zakonodavnom tijelu.

Međutim, sve ove kvalifikacije su, bez obzira na njihovu argumentiranost i utemeljenost, i dalje na razini dojma i doživljaja. Zato hrvatskoj javnosti, i onoj najširoj ali i onoj političkoj, što uključuje prije svega zastupnike u Hrvatskome saboru, želimo skrenuti pozornost na onu zakonsku i ustavnu težinu ovoga čina.

Saborska zastupnica Dragana Jeckov iz redova narodnih manjina u Hrvatskoj prekršila je čl. 12. hrvatskoga Ustava, koji kaže:  „U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom. .“,  i čl. 13 Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, koji kaže kako se ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine „ne primjenjuju u postupcima koji se vode pred središnjim tijelima državne uprave, trgovačkim sudovima, pred Upravnim sudom, Visokim prekršajnim sudom i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, kao i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, te pred drugim središnjim tijelima državne vlasti, ako ustavnim zakonom, ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno.

U članku 15. hrvatskoga Ustava pripadnicima svih narodnih manjina u Hrvatskoj jamči se služenje svojim jezikom i pismom, te se jasno definira uvođenje ravnopravne uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina za pojedine jedinice lokalne samouprave. Isto se potvrđuje sukladno čl. 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji definira da se ravnpravna uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina odnosi na lokalnu razinu u kojoj je najmanje jedna trećina pripadnika te nacionalne manjine, ne i na državne institucije na nacionalnoj razini, a kamoli na Hrvatski sabor.

Zastupnica Dragana Jeckov (SDSS) je  kršenjem Ustavnih i zakonskih odredbi prekršila i odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora: koji u članku 14. propisuje

Zastupnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava Republike Hrvatske, zakona i ovoga Poslovnika“.

Podpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, iz redova vladajuće koalicije prekršio je čl. 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji određuje razloge za izricanje stegovnih mjera:

Zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije svojim ponašanjem odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru ili na drugi način remetiti red na sjednici.

Vezano uz navedena kršenja Hrvatskoga Ustava i zakona, te Poslovnika Hrvatskoga sabora tražimo hitno očitovanje Saborskog odbora za ustav, poslovnik i politički sustav, te Saborskog odbora za zakonodavstvo.

Od saborskih zastupnika tražimo hitnu raspravu na ovu temu, u sklopu sjednice Hrvatskoga sabora za vrijeme izravnog TV prijenosa, njihovu javnu osudu ovakvog kršenja Hrvatskog ustava i zakona, te Poslovnika Hrvatskog sabora.

 

 

 

Prethodni članakHRT Karolina Vidović Krišto – o medijskim manipulacijama i hrvatsko-srpskim odnosima (video)
Sljedeći članakProturiječnosti hrvatske desnice ili bolje rečeno uvoznog neokonzervatizma