Početna Nacrt Programskih načela

Nacrt Programskih načela

PROJEKT VELEBIT, kao građansku udrugu, utemeljuju hrvatski domoljubi koji se osjećaju pripadnicima hrvatskoga nacionalnoga bića, bez obzira na trenutno mjesto boravka, te bez obzira na trenutni socijalni, politički, religiozni, dobni ili spolni status, zainteresirani za promicanje istinskih humanističkih, nacionalnih i civilizacijskih stečevina i potreba hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana, s ciljem promicanja, nacionalne, kulturne, ideološke i gospodarske sigurnosti i slobode.

PROJEKT VELEBIT svoja uvjerenja temelji na sintezi povijesnih, kulturnih i političkih iskustava svih hrvatskih naraštaja, uzimajući je kao polazišnu osnovu za razumijevanje društvenih procesa i potreba hrvatskog naroda, te za pristup suradnji s domaćim i međunarodnim subjektima kada god su u pitanju hrvatski nacionalni interesi, vodeći računa o specifičnom trenutku suvremene hrvatske države, kao jamca nacionalnoga, političkoga, kulturnoga, gospodarskoga i narodnosnog opstanka.

PROJEKT VELEBIT, njegujući tradicionalne hrvatske nacionalne vrijednosti, za poseban cilj ima ostvariti široku podršku nacionalno osviještenih Hrvata i hrvatskih građana koji odbacuju svaki oblik državnopravnoga regionalnoga udruživanja, bez obzira je li riječ o jugoslavenstvu ili nekom drugom obliku formalnoga ili neformalnoga ujedinjavanja sa Srbijom, ili s nekima od povijesnih pretendenata na hrvatski teritorij iz austrijskoga, mađarskoga, talijanskoga ili inoga, bližega ili daljega, europskog susjedstva. PROJEKT VELEBIT stoji nasuprot svakog oblika sluganstva i državnoga minimalizma kao svjetonazora.

PROJEKT VELEBIT se na načelima širokoga nacionalnog pokreta – otvorenih vrata za sve pozitivne ideje i čimbenike – zauzima za oblikovanje i stvaranje nacionalnog preporoda na političkom, gospodarskom, kulturnom, socijalnom, prosvjetiteljskom i tehnološkom polju, kako bi hrvatski narod – koji se bjelodano još nije riješio podaničkog mentaliteta – pretvorio u samobitan i dominantan politički subjekt, sposoban bez straha uzeti svoju sudbinu u svoje ruke.

PROJEKT VELEBIT, imajući u vidu njihov sudbonosni značaj, posebno ističe slijedeća načela, ne dijeleći ih na kratkoročna i dugoročna:

1. PROJEKT VELEBIT se zalaže za zabranu svakog oblika jugoslavenstva, koje se tijekom povijesti, sve do današnjih dana nalazilo i nalazi se suprotstavljeno načelima hrvatske samobitnosti, samostalnosti i nacionalnom opstanku.

a. Svi oblici organizirane ili individualne promocije jugoslavenstva, velikosrpstva i svih drugih oblika stranoga hegemonizma s pripadajućim simbolima, imaju se zakonski, nedvosmislenim izrijekom, zabraniti.

b. S hrvatskih trgova, ulica i iz javnoga prostora imaju se eliminirati svi natpisi, spomenici, fotografije i slična ikonografija u spomen povijesnih ličnosti i događaja koji su imali udjela u stvaranju i održavanju jugoslavenske ideologije, protiveći se uspostavi Hrvatske kao samostalne države, navlastito obilježja koja veličaju Josipa Broza Tita kao glavnog nositelja najpogubnije zločinačke ideologije koja je pogodila hrvatski narod.

c. U cilju uspostave povijesne istine mora se iz hrvatske historiografije izbaciti sve jugoslavenske, komunističke i velikosrpske krivotvorine te tako uspostavljenu povijesnu istinu ima se ozakoniti kako bi se spriječila neprijateljska propaganda i kako bi s hrvatskog naroda bila skinuta izmišljena zločinačka stigma bazirana na interesima jugoslavenske i velikosrpske politike. Tako uspostavljena istina ima se uključiti u školske nastavne programe i ukupni edukativni sustav.

2. PROJEKT VELEBIT se zalaže da se u najkraćem roku u Hrvatskom Saboru raspravi te da se promijeni Preambula Hrvatskoga ustava izbacivanjem

a. skandalozne “odredbe” po kojoj je hrvatska država nastala i “u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.)”

b. temeljito prijeporne, državotvorno neprihvatljive “odredbe” da je Hrvatska “nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih” te da se zamjeni rečenicom da je Hrvatska “nacionalna država hrvatskoga naroda”.

3. PROJEKT VELEBIT se zalaže se da se Hrvatskom saboru vrati njegovo povijesno ime Hrvatskog državnog sabora.

4. PROJEKT VELEBIT se zalaže da se prizna Hrvatska pravoslavna crkva po zakonu o slobodi vjeroispovijedi te da je se dovede u ravnopravan položaj s drugim registriranim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj, pri čemu posebno valja revidirati pravo Srpske svetosavske, državne pravoslavne crkve da djeluje na hrvatskomu suverenom prostoru, te preispitati pravno i imovinsko sljedništvo SPC-a u odnosu na djelovanje postojećih vjerskih zajednica u trenutku stjecanja te imovine.

5. PROJEKT VELEBIT se zalaže da se u skladu s tradicijom zapadne demokracije i svjetske običajnosti, zakonski zabrani uporaba stranih nacionalnih i državnih imena u nazivima političkih stranaka u Hrvatskoj (poput: Srpska demokratska stranka, itsl.), posebno ako nemaju u svojemu nazivu odrednicu svoje matične države (Hrvatske).

6. PROJEKT VELEBIT se zalaže da se nacionalnim manjinama, zakonski i tvarno, osigura ravnopravan položaj u Hrvatskoj, s pravom održavanja kulturne baštine svog narodnog podrijetla, bez političkih a posebno hegemonističkih pretenzija.

7. PROJEKT VELEBIT drži da se, u političkom smislu, predstavnicima svih manjina mora jamčiti pravo da se kandidiraju za sve funkcije vlasti u Hrvatskoj u redovnom izbornom procesu. Istodobno, PROJEKT VELEBIT se zalaže za ukidanje zajamčenih saborskih mjesta za bilo koju zasebnu sekciju hrvatskog naroda i/ili hrvatskoga građanstva, uključujući i nacionalne manjine.

8. PROJEKT VELEBIT drži da je potrebno obvezno zakonom sankcionirati javni rad u državnim ustanovama onih predstavnika manjina koji odlaze na političke i ine konzultacije u strane države i strane državne ustanove, a posebno one koje su neprijateljski raspoložene prema Hrvatskoj, kako bi po njihovim naputcima provodili politiku tih država u Hrvatskoj.

9. PROJEKT VELEBIT drži da s vlastima države Bosne i Hercegovine (te s njezinim drugim entitetom – Federacijom BiH – čija je temeljna daytonska namjena bila uključiti FBiH u konfederaciju sa RH) na načelima ravnopravnosti treba gajiti bliske odnose, imajući u vidu nezaobilaznu zajedničku sudbinu.

10. PROJEKT VELEBIT, prihvaćajući “stvarnost” međunarodnih sporazuma, kojima je krajem 20. stoljeća hrvatski državni teritorij nepravedno ograničen na avnojski minimum, drži da se hrvatski narod načelno ne smije odricati prava na hrvatski povijesni prostor, koji je u raznim razdobljima tuđinske vlasti silom otuđen od Hrvatske i pripojen susjednim državama, te treba težiti povratku tih teritorija matici domovini kad se za to ukaže prilika.

11. PROJEKT VELEBIT se zalaže za prekid svih kontakata s velikosrpskim separatističkim entitetom “Republike Srpske” u Bosni i Hercegovini, sagrađenomu na genocidu i etničkom čišćenju, koji entitet nastoji prerasti u “novu srpsku državu zapadno od Drine” i koji se bjelodano odlučuje odvojiti od države Bosne i Hercegovine.

12. PROJEKT VELEBIT drži da, na vanjskopolitičkom planu, valja odbaciti trenutne europske tendencije, kojima se želi formirati zapadnobalkanska regija u sastavu EU s centrom u Beogradu, ili bilo gdje drugdje.

13. PROJEKT VELEBIT drži da valja postaviti veto na ulazak Srbije, a i Crne Gore, u EU, sve dok ne zadovolje sva hrvatska potraživanja, uključujući isplatu ratne odštete Hrvatskoj, nanesenu vojnom invazijom na hrvatski prostor 1991.-1995., povrat opljačkanoga kulturnoga i nacionoga blaga, svih dokumentacijskih arhiva otuđivanih tijekom cijeloga 20. stoljeća, te povrat tijela nestalih između 1991. i 1995.

14. PROJEKT VELEBIT se zalaže za uvođenje odgovarajućih protumjera kojim bi se natjeralo vladu Srbije na ukidanje zakona, kojim si uzima pravo jurisdikcije za istraživanje i suđenje za ratne zločine na cijelom prostoru bivše države SFRJ, te za preispitivanje i ocjenu svih sumnjivih dogovora i ugovora učinjenih u razdoblju nekoliko prethodnih hrvatskih vlada i mandata prethodnih hrvatskih predsjednika, bez obzira tko su im sugovornici bili ili pod kakvim se međunarodnim pritiscima ili uvjetima to događalo.

15. PROJEKT VELEBIT drži da se Hrvatska u sastavu Europske unije ima pravo služiti svim pravima koja dolaze s načelima nacionalnog suvereniteta, uključujući i pravo istupiti iz te zajednice, ako njenim odlukama budu ugrožena načela hrvatskoga državnoga prava.

16. PROJEKT VELEBIT se zalaže za što skorije provođenje temeljite lustracije, identificiranja i uklanjanja s javnih položaja na svim razinama državne i lokalne vlasti, državne uprave, sudstva, školstva, medija i javnog života općenito, svih obnašatelja izvršne bivše političke, sudske, teritorijalne, a posebno vojne i obavještajne strukture tijekom postojanja SFRJ, te njihovih pravnih sljedbenika, nepotističkih nasljednika i ideoloških istomišljenika.

17. PROJEKT VELEBIT se zalaže za oduzimanje svih materijalnih vrijednosti koje su stečene kao ratni plijen u razdoblju nacionalizacije i svih kasnijih društvenih i materijalnih povlastica, interesa i koristi koji su stečeni iz tih tako nasilno narušenih naravnih društvenih odnosa unutar države i prostora hrvatskoga naroda.

18. PROJEKT VELEBIT zalaže se da, nakon provedene lustracije, nezavisno hrvatsko sudstvo i objektivno državno odvjetništvo povedu istragu protiv svih onih koji su u procesu održavanja jugoslavenske i komunističke vlasti počinili:

a. kaznena djela prema Hrvatima u domovini i iseljeništvu,
b. u doba SFRJ,
c. u doba Domovinskog rata,
d. nakon Domovinskog rata,
e. svima za koje se pouzdano utvrdi da su počinili kaznena djela koja spadaju pod prethodno provedenu lustraciju, a bili su oslobođeni zakonom o amnestiji/aboliciji/oprostu.

19. PROJEKT VELEBIT se zalaže se da treba ispitati sve slučajeve izdaje i veleizdaje tokom Domovinskog rata i nakon njega, te postupiti prema zakonu.

20. PROJEKT VELEBIT se zalaže da treba istražiti sve slučajeve ratnog i poratnog profiterstva i pljačke imovine hrvatskog naroda i poduzeti korake za oduzimanje te imovine, uključujući i onu pohranjenu u stranim bankama. Počinitelje podvrgnuti sudskom postupku.

21. PROJEKT VELEBIT drži da, po uzoru na većinu drugih država u svijetu, treba formirati krovnu braniteljsku organizaciju koja bi uključila sve postojeće braniteljske udruge kako bi se spriječili interesni i drugi sukobi među braniteljskim organizacijama i onemogućili vanjski politički utjecaji s ciljem razbijanja hrvatskoga i braniteljskog zajedništva.

22. PROJEKT VELEBIT, prihvaćajući da je hrvatsko iseljeništvo kroz cijelo 20. stoljeće, najvećim dijelom nastalo kao rezultat državne nebrige, neimaštine i političkih progona (Austro-Ugarska, Italija, posebno dvije Jugoslavije pod krinkom Velike Srbije). Stoga je potrebno:

a. uspostaviti zajedništvo svih Hrvata, bez obzira na mjesto boravišta.

b. obnoviti/uspostaviti ministarstvo povratka i suradnje s iseljeništvom, u cilju stvaranja političkih i gospodarskih uvjeta za povratak i suradnju s hrvatskim iseljenicima, kako bi svojim idejama, investicijama i znanjem stečenim u državama svojega boravišta u sinergiji s hrvatskim gospodarstvom osnažili sebe i Hrvatsku.

23. PROJEKT VELEBIT posebno drži kako valja izmijeniti Hrvatski izborni zakon, koji je glavnim uzrokom i sredstvom, manipulacije demokratskim procesima u Hrvatskoj:

a. uvesti obvezno glasovanje za sve punoljetne državljane Republike Hrvatske.

b. uvesti mogućnost prijevremenog poštanskog/elektronskog glasovanja za stare i nemoćne, za one koji se nalaze izvan domovine i za sve one kojima je iz bilo kojeg razloga nemoguće putovati do glasačkog mjesta

c. ukinuti ograničavajući broj izbornih mjesta u dijaspori

d. ukinuti pravilo po kojemu se Hrvati u BiH smatraju “dijasporom”.

e. ukinuti XI i XII izbornu jedninicu u smislu već navedenih članaka.

24. PROJEKT VELEBIT se zalaže da se izvanrednim državnim mjerama, uključujući i uvođenje statusa majke odgajateljice, potakne rast nataliteta u Hrvatskoj. Jednako važno je i mijenjanje ili ukidanje zakona koji omogućuje obavljanje namjernih pobačaja u hrvatskim bolnicama.

25. PROJEKT VELEBIT smatra kako valja koncentrirati sve snage na gospodarski oporavak Hrvatske, ali i duhovni, moralni i kulturni preporod ne bi li se zaustavilo masovno iseljavanje Hrvata iz Hrvatske, koje je danas pogubnijeg intenziteta nego kakav je zabilježen u doba smrtonosne Jugoslavije.