Na svom zidu, Nino Mogorović iznosi jednu misao: “Jedini stvarni zaštitni mehanizam svake male nacije jest nacionalizam. Bez njega nema opstanka, a kamoli uspjeha i napretka.”

Nije nacionalizam zaštitnik samo malih naroda, nego kad se nađu ugroženi i veliki narodi se pozovu na nacionalizam, pa i oni najveći.

Kad je zaprijetila opasnost da će Staljingrad pasti, Staljin, vođa velikog Sovjetskog Saveza i lider internacionalnog komunizma, pozvao se na Majčicu Rusiju, na energiju koja proizlazi iz nacionalizma, jer je znao da će u njemu naći pokretačku snagu koju niti jedan drugi motivirajući faktor ne može proizvesti.

Hrvatski Domovinski rat je najbolji primjer snage nacionalizma. Kad si brojčano i materijalni inferioran, kad ti razum i logika nalažu da ne možeš pobijediti, onda jedino nacionalizam, fantazmagorična vrlina davanja sebe za opstanak svoje vrste, može prevagnuti u tvoju korist.

Danas oni kojima Hrvatska ništa ne znači, indiferentni su prema toj metafizičkoj, apstraktnoj snazi ljudskog uma, prevladati fizičke nedostatke, a oni koji bi se Hrvatskoj propasti veselili, osuđuju ga i neopravdano mu pripisuju karakteristike neosnovane mržnje prema drugima, poistovjećujući ga sa šovinizmom, rasizmom pa čak i sa fašizmom.

Opstanak vrste, pa i opstanak pod svaku cijenu, od mrava do čovjeka, uopće nije stvar izbora niti može biti predmet za raspravu, jer u sebi sadrži smisao života i postojanja.

Komentari