Početna Autori Članci od: Mario Jurčec

Mario Jurčec

ČLANCI: 4 KOMENTARI: 0

Hrvatska geopolitika 20. stoljeća (4.dio)

Sile osovine, Njemačka i Italija, radile su sve kako bi destabilizirale srednju Europu, Njemačka Poljsku, a Italija Hrvatsku. “Što su dobili Nijemci rušenjem Poljske? Ruse u Berlinu! Što su dobili Talijani rušenjem hrvatske države? Tita i Ruse u Trstu!” (Oršanić, 1979: 74) O liku i djelu Ivana Oršanića zna se i pun...

Hrvatska geopolitika 20. stoljeća (3.dio)

Ideju da je povijest biografija jednog naroda, izrekao je čuveni hrvatski povjesničar i filolog; jedan od najvećih balkanologa i albanologa svih vremena Milan Šufflay. U vrijeme svog najaktivnijeg političkog života i najplodnijeg znanastvenog rada, Hrvatske kao samostalne države, na političkoj karti svijeta nije se mog...

Hrvatska geopolitika 20. stoljeća (2.dio)

Ivo Pilar je jedan od onih mislilaca koji su obilježili hrvatsku državotvornu misao u prvoj polovini 20. stoljeća. Samim tim je proživio isti onaj usud kao i drugi intelektualci u tim burnim vremenima. Štoviše, doživio je sudbinu sličnu Milanu Šufflayu dvije godine ranije. Iako je službeni razlog smrti naveden kao s...

Hrvatska geopolitika 20. stoljeća (1.dio)

Disciplina geopolitike analizira i razmatra politiku u njenom prirodnom i društvenom prostoru. Od samih početaka svoga nastanka, geopolitka je izjednačivana isključivo s pretenzijama velikih imperija za širenjem. Nakon Drugog svjetskog rata, riječ geopolitika dobiva pejorativno značenje, najviše zbog veza njemačke g...

Ostali Suradnici

ČLANCI: 12KOMENTARI: 0
ČLANCI: 4KOMENTARI: 0
ČLANCI: 2KOMENTARI: 0